Πάρκο για το Παιδί & τον Πολιτισμό

Λάμψα & Τριφυλίας, Αμπελόκηποι
Χάρτης Πρόσβασης
Πρόσβαση με το μετρό: γραμμή 3, σταθμός Πανόρμου