Η σελίδα είναι υπό κατασκευή

Το ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ ΜΕΓΑΛΩΝΩ είναι διεπιστημονικό σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Ιδρύθηκε στην Αθήνα το 2013 και αποτελεί τον καρπό ενός γόνιμου διαλόγου ανάμεσα στους ανθρώπους που παραδοσιακά ασχολούνται με το βιβλίο και την ανάγνωση (παιδαγωγούς, εκπαιδευτικούς, βιβλιοθηκονόμους, δημιουργούς και επαγγελματίες του βιβλίου) και στους επαγγελματίες που προσφέρουν υπηρεσίες υγείας στο παιδί και στην οικογένεια (παιδιάτρους, οικογενειακούς γιατρούς, επισκέπτες υγείας, μαίες, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς).  Σκοπός του Σωματείου είναι η εφαρμογή πολιτικών και η υιοθέτηση πρακτικών που θα διασφαλίσουν το δικαίωμα όλων των παιδιών στην Ανάγνωση και στην Γνώση, με ιδιαίτερη μέριμνα για τα παιδιά που προέρχονται από τα πιο ευάλωτα κοινωνικά και οικονομικά στρώματα, καθώς και για τα παιδιά που μεγαλώνουν σε περιβάλλον με περιορισμένα μορφωτικά ερεθίσματα.

Οι παρεμβάσεις του ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ ΜΕΓΑΛΩΝΩ στοχεύουν στην διευκόλυνση της πρόσβασης όλων των παιδιών σε αναγνωστικό υλικό από τους πρώτους μήνες της ζωής τους και στην διαμόρφωση συνθηκών που θα ενθαρρύνουν την συστηματική και αυτόβουλη ενασχόλησή τους με το διάβασμα. Στηρίζονται στην  επιστημονική βιβλιογραφία και στα πορίσματα διεθνών ευρείας κλίμακας ερευνών που επισημαίνουν ότι:

Στα πέντε χρόνια της λειτουργίας του, το ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ ΜΕΓΑΛΩΝΩ  έχει οργανώσει επιστημονικές ημερίδες και ενημερωτικές εκδηλώσεις στην Αθήνα, την Θεσσαλονίκη, την Πάτρα  και την Έδεσσα, επιμορφωτικά σεμινάρια για επαγγελματίες υγείας και εκπαιδευτικούς, καθώς και εκδηλώσεις για παιδιά, ενώ από το 2017 πραγματοποιεί το πιλοτικό πρόγραμμα αναγνώσεων τίτλο «Διαβάζοντας, μεγαλώνουν!» που απευθύνεται σε παιδιά 12-36 μηνών.  Το Σωματείο είχε ενεργό ρόλο  στην δημιουργία της πρώτης Βρεφικής – Νηπιακής Βιβλιοθήκης στην Ελλάδα από τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων το 2016, και συνεχίζει να στηρίζει την λειτουργία της σε σταθερή και εθελοντική βάση.